Jakie dokumenty należy skompletować do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Data dodania: 29.12.2015

Przed złożeniem do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku warto wcześniej skompletować odpowiednie dokumenty, tak aby nie było konieczności uzupełniania wniosku w trakcie postępowania. Dzięki temu będziemy mogli liczyć na sprawne i szybkie zakończenie sprawy. 

W pierwszej kolejności należy ustalić:

  1. datę i miejsce zgonu zmarłego, imiona jego rodziców, nazwisko panieńskie matki;
  2. krąg spadkobierców ustawowych zmarłego, ich daty i miejsca urodzenia, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, w przypadku gdy któryś ze spadkobierców zmarł datę i miejsce zgonu oraz dane jego zstępnych;
  3. czy spadkodawca pozostawił testament – jeśli tak składamy oryginał do sądu.

Jeśli już uda się zgromadzić te informacje należy wystąpić do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Od każdego wniosku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 22 zł (odpis skrócony) lub 33 zł (odpis zupełny). Co do zasady wystarczą odpisy skrócone aktów, chyba że np. dana osoba zmieniała nazwisko lub prostowała dane zawarte w akcie, wówczas takie adnotacje będą umieszczone na odpisie zupełnym i taki należy załączyć do wniosku. Opłatę uiszcza się bezpośrednio w kasie danego Urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy, którego potwierdzenie załącza się do wniosku.

Właściwym Urzędem Stanu Cywilnego, do którego składa się wniosek o wydanie odpisu aktu, jest:

  1. w przypadku aktu urodzenia - urząd właściwy dla miejsca urodzenia danej osoby;
  2. w przypadku aktu zgonu - urząd właściwy dla miejsca zgonu danej osoby;
  3. w przypadku zawarcia małżeństwa - urząd właściwy dla miejsca zawarcia małżeństwa.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Przepiórka
ul. Al. Jerozolimskie 85/6,
02-001 Warszawa

NIP: 6722055315
REGON: 362705421

W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon: +48 532 782 578
e-mail: magdalenaprzepiorka@wp.pl

Wyślij wiadomość